PAS Festival: Bridging the Gap between Data and Humans

In de huidige digitale wereld wordt het interpreteren van (big) data steeds belangrijker. Hoe kunnen we deze data door visuele middelen inzichtelijk maken zodat het goed en snel te begrijpen is? Kay Schröder behandelt verschillende aspecten en methoden van datavisualisatie. Hij gaat in op het artistieke aspect, de invloed van cognitieve waarneming en het spanningsveld tussen datavisualisatie en interpretatie.

Deze lezing sluit aan bij een demonstratie over data-visualisatie.